CZ  |  EN
MES výrobní informační systémy
Kvalita
Integrace kvality přímo do výrobního procesu. Kvalitu nelze kontrolovat, kvalita se musí vyrobit. Cílem MES je nastavit výrobní proces tak, aby vyráběl kvalitní výrobky.

Kontrolní plány
 • Podpora kontrolních operací jako součást technologického postupu
 • Podpora uvolňování prvního kusu (aktivace výrobní zakázky pouze oprávněnou rolí – pracovníkem kvality)
 • Elektronické check listy – zobrazování/vyplňování informací pracovníky v závislosti na událostech nebo času
 • Automatické vedení záznamů o kontrolách pro zákaznické audity
Alarmy
 • Sledování četností, typů vad a období výskytu
 • Alarmový systém (při překročení zmetkovitosti, při překročení definovaných mezí technologických veličin)
 • Eskalace alarmů pokud problém přetrvává
 • Automatické vedení záznamů o alarmech pro zákaznické audity
Modul MTrack výrobního informačního systému MES Merz podporuje systém bezpapírové výroby:
 • Podpora čárových kódů ve výrobě
 • Veškerá data z výroby jsou online zaznamenávána do databáze bez potřeby vyplňování papírových průvodek
 • Distribuce výrobní dokumentace přímo na pracoviště
 • Snížení chybovosti, úspora práce při ručním přepisování
Proškolování uživatelů
 • SOP, WI, systém/matice proškolení – správa proškolených uživatelů na výrobní operace
 • Zobrazení technické dokumentace
 • Zajistí, že úkony může provádět pouze proškolený pracovník
 • Systém oprávnění pomocí rolí
 • Automatické vedení záznamů o proškolení pro zákaznické audity
Sledování technologických výrobních dat:
 • Sledování spotřeby materiálů
 • Dokladování technologických procesů, monitoring technologické kázně
 • Sběr dat z měřidel na kontrolních i výrobních pracovištích
 • Automatické vedení záznamů o technologických parametrech výroby pro zákaznické audity
Traceabilita
 • Přesné informace jak a z čeho byl výrobek vyroben.
 • Nejedná se jen o výrobní čísla či šarže použitých materiálů a polotovarů, zaznamenává se, kdo se na výrobě podílel, na jakých pracovištích se vyrábělo, jaké byly podmínky výroby (technologické veličiny), případně jak dopadly operace testování
Přínosy
 • Včasné odhalení negativních trendů
 • Kvalitní data pro analýzy a hledání příčin
 • Snížení nákladů (snížení nekvality)
 • Spolehlivý feedback na nápravná opatření
 • Automatizace opakovaných činností
 • Motivační nástroj
 • Přímý vliv na zkvalitnění práce díky dostupnosti informací
 • Dokladování a autorizace – podpora ISO, auditů apod

 

V  libereckém závodě Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o. se vyrábí panoramatické stř...
Případové studie:
Související novinky:
Tento měsíc naše společnost Merz s.r.o. úspěšně absolvovala 2. dozorový audit QMS. Jsme rádi, že opě...
PARTNERSTVÍ
SPOLUPRÁCE

Microsoft

 

Osi

Datio Software s.r.o.

U Sirotčince 353/7
Liberec, Česká republika

info@datiosoftware.cz,
(+420) 485 100 272


Instagram

Home | MES | OEE | BI | VOP | Ochrana osobních údajů | Kontakty
© copyright Merz s.r.o.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše