CZ  |  EN
MES výrobní informační systémy
Struktura sytému
MES Merz se skládá z několika customizovatelných modulů, které jsou mezi sebou a okolím propojeny pomocí standardizovaných rozhraní.
 • MData – sběrný a komunikační modul (sběr dat ze strojů)
 • MTrack – terminálový modul pro obsluhu stroje
 • MPortal – datový prezentační portál (reporting)
 • MPlan – plánování do omezených kapacit
 • MStorage – řízení skladových a logistických operací (sledování polotovarů a výrobků)
 • MAlarm – zpracování (hlášení) událostí
 • MConfig – konfigurace systému, správa číselníků
Jednotlivé moduly výrobního informačního systému MES Merz mohou spolupracovat nejen mezi sebou, ale i s produkty třetích stran, tj. primárně s ERP, ale např. i s externím modulem údržby, různými systémy na správu dokumentů, docházkovým systémem apod.
Během implementace systému vycházíme z důkladné znalosti dané problematiky a společně s uživateli navrhujeme optimální řešení pokrývající potřeby všech zainteresovaných stran.
Modul MData
Data z výroby jsou poskytována modulem MData k dalšímu zpracování a k uložení do centrální MES databáze.
Sběr dat může zaznamenávat:
 • Výrobní data (informace o vyrobených ks, aktuálním/průměrném výrobním cyklu)
 • Technologická data – veličiny z čidel nebo měřících zařízení,
 • Stav stroje - prostoje
 • Zmetky
Nasbíraná data lze online vizualizovat (např. KPI OEE, výrobní cyklus) a na jejich základě řídit výrobu. Na datech sesbíraných za delší období lze sledovat výrobní trendy a následně použít k optimalizaci výrobního procesu.
Více informací o modulu MData
Modul MPortal
Modul MPortal je vyhodnocovací a vizualizační nástroj k tvorbě a zobrazování reportů. Díky MPortalu máte k dispozici jak online pohled do výroby, tak přehled o dlouhodobých trendech. MPortal zobrazuje online výrobní informace jako například aktuální stav strojů, stav rozpracované výroby, přihlášené operátory, klíčové výrobní ukazatele apod. V dlouhodobých trendech lze sledovat např. pareto zmetkovitosti, prostojů. Zobrazení eskalace alarmů, zobrazení technologických parametrů ze strojů nebo dlouhodobý vývoj klíčových výrobních ukazatelů.
MPortal zajišťuje také integraci dat z různých systémů (např. ERP). Samozřejmostí je přístup k reportům prostřednictvím webového klienta, export dat do několika různých formátů k individuálnímu zpracování (Excel, PDF…) a funkce„dril down“, tj. postupný rozpad či sumarizaci jednotlivých úrovní dat.
Více informací o modulu MPortal
Modul MTrack
MTrack je hlavním výrobním klientem – aplikací spuštěnou na operátorském terminálu přímo na pracovišti. Vyznačuje se jednoduchým ovládáním, bez potřeby jakékoliv znalosti práce na PC. Součástí vybavení operátorského pracoviště je obvykle i RFID čtečka pro přihlašování/odhlašování pracovníků.
Modul MTrack nabízí širokou škálu funkcí:
 • Identifikace uživatelů pomocí RFID karet včetně jejich rolí a oprávnění
 • Přehledné zobrazení klíčových online informací
 • Zobrazení aktuální fronty práce na pracovišti
 • Aktivace výroby (na výrobní zakázku nebo na produkt)
 • Odvádění hotové výroby na terminálu - podpora bezpapírové výroby
 • On-line přenos dat do ERP
 • Typování zmetků k aktuální výrobě, včetně určení typu neshody
Více informací o modulu MTrack
Modul MPlan
Samostatný modul pro kapacitní dílenské plánování a rozvrhování výroby do omezených kapacit. Podpora principů štíhlé výroby. Unikátní uživatelské rozhraní (jednoduché, rychlé zadávání dat), široké možnosti vizualizace. Možnost napojení na ERP – využití definovaných technologických postupů (seřizovací/výrobní časy, sled operací, optimální výrobní dávky, dostupnost materiálů, potřebné nástroje, atd..).
Modul MConfig
Modul pro konfiguraci systému a správu číselníků. Kancelářská aplikace určená pro administrátory, technology, vedoucí pracovníky.
Modul MAlarm
Jedná se o modul pro rozesílání eskalačních zpráv na základě dat z výroby, tj. zejména pro událost prostoj, ale i pro překročení limitních hodnot konkrétních údajů (měřených či dopočítaných, např. překročená zmetkovitost určitého produktu).

Výstupem mohou být SMS na konkrétní čísla nebo e-mail na konkrétní adresy.

V obou případech existuje i možnost postupné eskalace (při trvání kritického stavu nad stanovenou časovou mez).
Na základě sebraných dat lze vyhodnocovat reakční dobu na kritické situace.
Modul MStorage
Samostatný modul pro řízení pohybu vyrobeného zboží a vstupního materiálu ve skladech. Zajišťuje online přehled o množství a umístění výrobků i polotovarů, stavu obalů, toku materiálu a výrobků do/z výroby. Většina pohybu materiálu je sledovatelná pomocí Wi-Fi terminálů se čtečkou čárových kódů nebo RF ID.

Případové studie:
V současnosti patří společnost EKOLTECH spol. s r.o. mezi tradiční výrobce nábytku na Slovensku. Za ...
Související novinky:
Naše společnost implementovala ve Wrocławi MES systém, včetně řešení traceability, pro jednoho ze tř...
PARTNERSTVÍ
SPOLUPRÁCE

Microsoft

 

Osi

Datio Software s.r.o.

U Sirotčince 353/7
Liberec, Česká republika

info@datiosoftware.cz,
(+420) 485 100 272


Instagram

Home | MES | OEE | BI | VOP | Ochrana osobních údajů | Kontakty
© copyright Merz s.r.o.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše