CZ  |  EN
MES výrobní informační systémy
Sběr dat
Automatický sběr výrobních dat poskytuje okamžitý a historický přehled o stavu a podmínkách výroby, skutečném (reálném) výkonu strojů/zařízení a obsluhy, dostupnosti výrobního zařízení a stavu zakázek.
Obvykle zahrnuje:
 • Aktivaci výrobní zakázky
 • Odvádění výroby
 • Sběr dat o prostojích včetně jejich důvodů (seřízení, oběd, …)
 • Zobrazení výrobní dokumentace
 • Monitorování definovaných veličin  např. výrobní cyklus (aktuální, průměrný) – pro sledování efektivity výroby nebo zmetkovitost – pro sledování kvality výroby
Přínosy:
 • Okamžitý přehled o stavu a kvalitě výroby
 • Možnost snížit plýtvání – díky snižování prostojů, díky odhalení a nápravě úzkých míst, zvýšení výkonnosti a dostupnosti stroje
 • Možnost vyhodnocení vytížení strojních zařízení
 • Technologickou kázeň
 • Možnost okamžitých řídicích zásahů do výroby
 • Snazší plánování výroby
 • Transparentnost v řízení údržby
 • Jednotnou a kvalitní datovou základna a reporting nejen pro výrobu, ale s možností napojení na kvalitu, údržbu, TPV a řadu dalších
 • Možnost přesného normování práce dle skutečného, dlouhodobého výkonu

MES Merz sleduje online celou výrobu, a to včetně kvality, počtu vyrobených kusů, sleduje a vyhodnoc...
Případové studie:
V současnosti patří společnost EKOLTECH spol. s r.o. mezi tradiční výrobce nábytku na Slovensku. Za ...
Související novinky:
Naše společnost implementovala ve Wrocławi MES systém, včetně řešení traceability, pro jednoho ze tř...
PARTNERSTVÍ
SPOLUPRÁCE logo

Microsoft

 

Osi

 

U Sirotčince 353/7
Liberec, Česká republika

info@merz.cz,
(+420) 485 100 272


Instagram

home | MES | OEE | BI | VOP | Ochrana osobních údajů | kontakty
© copyright Merz s.r.o.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.