CZ  |  EN
MES výrobní informační systémy
Efektivita výroby
V návaznosti na automatizovaný sběr dat nabízíme možnost ze systému získat také informace o výkonnosti a efektivitě jednotlivých výrobních zařízení. Pro hodnocení efektivity výrobních zařízení používáme metriku OEE a další KPI (např. LL, KOSU).
Co je nutné znát pro výpočet OEE? OEE v sobě kombinuje citlivým a užitečným způsobem faktory času, rychlosti a kvality. Zjednodušeně řečeno, výpočet OEE v sobě zahrnuje odpovědi na 3 otázky:
1.    Stroj (zařízení) vyrábí tj. produkuje výrobek nebo ne?
2.    Jakou rychlostí stroj vyrábí tj. produkuje výrobky?
3.    Kolik na daném stroji vyrobených kusů odpovídá specifikaci?

  • Dostupnost zařízení (skutečný čas výroby / plánovaný čas výroby)
  • Výkon zařízení (skutečné množství vyrobených výrobků / normované množství výrobků)
  • Kvalita výroby (množství shodných výrobků / množství vyrobených výrobků)
KPI ukazatele
- OEE za stroj (Overall Equipment Effectiveness) (směnu, zakázku,….), jako maximální dostupnost se bere plánovaný výrobní čas dle nastavené směnnosti, tj. bez plánovaných prostojů. V OEE se zohlední:
  • Ztráty z neplánovaných prostojů – ztráta dostupnosti
  • Ztráty z výkonu (plánované vs vyrobené množství)
  • Ztráty na kvalitě (OK vs NOK množství)
- OOE za stroj (Overall Operations Effectiveness), jako maximální dostupnost se bere celkový plánovaný výrobní čas dle nastavené směnnosti, tj. včetně plánovaných prostojů.
- TEEP za stroj (Total Effective Equipment Performance) -  posuzuje efektivnost zařízení vztaženou ke kalendářnímu času, jako maximální dostupnost bere 24h/365dní/rok
- PEE (Production Equipment Efficiency) – výpočet shodný s OEE, ale jednotlivým dílčím ukazatelům (dostupnost, výkon, kvalita) lze přidat váhu: PEE = (Availability)k1 x (Performance)k2 x (Quality)k3, (kde ki – váha ukazatele i, 0 < ki ? 1, ?ki = 1)
OEE odkrývá skryté kapacity výrobních strojů, kterých mohou využít výrobní týmy a dosáhnout tím zvýšení provozního zisku.

MES Merz sleduje online celou výrobu, a to včetně kvality, počtu vyrobených kusů, sleduje a vyhodnoc...
Případové studie:
Související novinky:
PARTNERSTVÍ
SPOLUPRÁCE

Microsoft

 

Osi

Datio Software s.r.o.

U Sirotčince 353/7
Liberec, Česká republika

info@datiosoftware.cz,
(+420) 485 100 272


Instagram

Home | MES | OEE | BI | VOP | Ochrana osobních údajů | Kontakty
© copyright Merz s.r.o.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše