CZ  |  EN
MES výrobní informační systémy
MPortal
Modul MPortal je vyhodnocovací a vizualizační nástroj k tvorbě a zobrazování reportů. Díky MPortalu máte k dispozici jak online pohled do výroby, tak přehled o dlouhodobých trendech.  MPortal zobrazuje online výrobní informace jako například aktuální stav strojů, stav rozpracované výroby, přihlášené operátory, klíčové výrobní ukazatele apod. V dlouhodobých trendech lze sledovat např. pareto zmetkovitosti, prostojů. Zobrazení eskalace alarmů, zobrazení technologických parametrů ze strojů nebo dlouhodobý vývoj klíčových výrobních ukazatelů.
MPortal zajišťuje také integraci dat z různých systémů (např. ERP). Samozřejmostí je přístup k reportům prostřednictvím webového klienta, export dat do několika různých formátů k individuálnímu zpracování (Excel, PDF…) a funkce„dril down“, tj. postupný rozpad či sumarizaci jednotlivých úrovní dat.
Vizualizace probíhá:
 • Online přímo na operátorském terminálu
 • Na LCD obrazovkách ve výrobní hale
 • Na libovolném počítači ve firemní síti prostřednictvím webového prohlížeče
Tenký web klient:
 • MS Reporting Services
 • Export do excel, pdf, xml, ...
Reporty se dělí na:
 • Online reporty, které ukazují aktuální stav, na který je možné reagovat. Reporty se automaticky obnovují.
 • Historické reporty, které pomocí filtrů umožnují podívat se na historický časový úsek
Standardní sada reportů zahrnuje:
 • Statusboard – on-line pohled na stav výroby
 • Výrobní report - Historický pohled na výrobu za ukončené směny na vybraných strojích za zvolené časové období
 • Přehled prostojů - Historický pohled na prostoje na vybraných strojích za zvolené časové období (v závislosti na stroji, na čase, na výrobku, pareto prostojů dle typu).
 • Přehled zmetků - Historický pohled na zmetky na vybraných strojích za zvolené časové období (v závislosti na stroji, pareto zmetků dle typu)
 • Klíčové ukazatele – KPI
 • Report alarmů – historický přehled alarmů, hodnocení alarmů z pohledu reakční doby, míra eskalace
 • Historie přihlášených uživatelů
 • Reporty z check listů – historický přehled hodnot zapsaných do formulářů
Případně i možnost použití BI (business intelligence) pro detailní analýzy, prezentaci výrobních dat a podporu rozhodování.
Příklady zákaznických provedení obrazovek:
Přehledný a uživatelsky přívětivý dialog poskytující:
okamžitý přehled o aktuálním stavu produkce a chodu stroje (MData)
možnost  doplnění automaticky zaznamenaných událostí např. o
Identifikaci uživatelů – autorizace dat
Aktivaci výrobní objednávky
Typování důvodových kódů prostojů
Typování vad operátorem
Zobrazení výrobní dokumentace např. pdf
A řadu dalších dle vašich požadavků
Přínosy:
Snižování prostojů
Nástroj pro pozitivní vývoj OEE
Usnadnění plánování výroby
Transparentnost v řízení údržby
Zvyšování prostupnosti a efektivity výroby
Dohled na zakázkou během výrobního procesu
Okamžitý přehled o stavu a kvalitě výroby
Informace o vadách a snadnější dohledávání jejich příčin
Podpora nejrůznějších auditů
Jednotná a kvalitní datová základna a reporting nejen pro výrobu, ale s možností napojení na kvalitu, údržbu, TPV a řadu dalších

StatusBoard - zjišťování momentálního stavu strojů

Pohled na důležité KPI ukazatele

Grafické zobrazení délky a četnosti prostojů

Zobrazení sumarizace prostojů

Pohled na kvalitu výrobu

Pohled na výrobní (produkční) profil stroje

Související projekty:
MES Merz sleduje online celou výrobu, a to včetně kvality, počtu vyrobených kusů, sleduje a vyhodnoc...
V polovině roku 2000 začala v papírenské společnosti Mondi Packaging Paper Štětí a.s. (dříve Fra...
Hlavním úkolem systému je monitorování více jak 40-ti výrobních strojů (výroba, prostoje, počty vyr...
Případové studie:
Vitana je moderní potravinářskou firmou, která v současné době zaměstnává na 600 pracovníků. V dubn...
Společnost Automotive Lighting s.r.o. je předním výrobcem nejmodernějších čelních světlometů do osob...
Společnost TRW Automotive patří mezi největší dodavatele v automobilovém průmyslu. Ve svém závodě ve...
Japonská společnost Liplastec s.r.o. je součástí nadnárodního konsorcia Denso. Vyrábí plastové kompo...
Související novinky:
PARTNERSTVÍ
PODPORA EU

 

U Sirotčince 353/7
Liberec, Česká republika

info@merz.cz,
(+420) 485 100 272


home | MES | software na zakázku | podpora | VOP | poptávka | e-shop | Ochrana osobních údajů | kontakty
© copyright Merz s.r.o.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.